Thiếu Lâm Phật Gia Quyền (Shaolin Fut Gar Kuen, Shaolin Buddha Fist, Shaolin Buddha Kungfu) xuất xứ từ Thiếu Lâm Tự, ngôi chùa tại Tung Sơn, thị xã Đăng Phong, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Thiếu Lâm Tự nổi tiếng bởi sự liên hệ phát triển giữa Thiền tông Phật giáo và Võ thuật.

Bài Viết Nổi Bật

 • Đao Pháp
  ĐƠN ĐAO

  Luận về đao, khẩu quyết của võ học nói rằng:
  Đao là lá gan của trăm loại binh khí
  Đao như mãnh hổ.

 • Kiếm Pháp
  Đặc tính kiếm:

  Kiếm là loại binh khí ngắn hai lưỡi, được tôn xưng là “Vua của trăm binh khí có lưỡi”.


Đất nước Việt Nam hòa bình thống nhất nhưng xã hội vẫn chờ đến khi ổn định thì phong trào Võ cổ truyền Lâm Đồng mới thực sự khởi sắc. Giai đoạn này Võ cổ truyền Lâm Đồng bắt đầu mang tính xã hội, phát triển rộng tại các địa phương trong tỉnh. Nổi bật là Võ đường Trần Hưng Đạo.

Diễn Đàn

Web hosting by Somee.com